Hľadisko

aspekt, ohľad, postoj, stanovisko, zorný uhol, zreteľ


Relevantne k hľadisko