Hlásenie

raport (archaizmus), report (nesprávne), správa, výkaz, zostava


Relevantne k hlásenie