Hĺbať

bádať, poznávať, pozorovať, skúmať, študovať, meditovať, rozjímať


Relevantne k hĺbať