Hliadkovať

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dozerať, dávať pozor, nespať, pozorovať, strážiť


Relevantne k hliadkovať