Hniloba

kazenie, pokazenie, rozpad, skaza, zhoršenie, zničenie


Relevantne k hniloba