Hojný

bohatý, opulentný, veľkorysý, značný, štedrý


Relevantne k hojný