Hospodárstvo

ekonomika, farma, poľnohospodárska usadlosť, ranč, statok, usadlosť


Relevantne k hospodárstvo