Hrdinný

bohatiersky, heroický, hrdinský, udatný


Relevantne k hrdinný