Hrdinský

bohatiersky, heroický, hrdinný, udatný


Relevantne k hrdinský