Humorný

komický, smiešny, vtipný, žartovný


Relevantne k humorný