Hypotetický

domnelý, fiktívny, imaginárny, neskutočný, pomyselný, predpokladaný, predstieraný, vymyslený, zdanlivý, údajný, teoretický


Relevantne k hypotetický