Hýrivý

márnotratný, rozhadzovačný, rozmarný, roztopašný


Relevantne k hýrivý