Ilustrovať

objasniť, rozjasniť, vyjasniť, predstaviť, ukázať, vykresliť, vylíčiť (archaizmus), vyobraziť, znázorniť, zobraziť


Relevantne k ilustrovať