Implicitný

prednastavený, východzí (nesprávne), štandardný


Relevantne k implicitný