Inciovať

byť príčinou, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť


Relevantne k inciovať