Informácia

avízo, oznam, oznámenie, popis, správa, zvesť, poučenie, vysvetlenie


Relevantne k informácia