Inštrukcia

direktíva, nariadenie, poučenie, predpis, príručka, smernica


Relevantne k inštrukcia