Integrovať

prepojiť, splynúť, spojiť, spojiť sa, stmeliť, zjednotiť, zjednotiť sa, zlúčiť, zlúčiť sa


Relevantne k integrovať