Intímny

blízky, dôverný, osobný


Relevantne k intímny