Invázia

nájazd, preniknutie, vniknutie, vpád, vtrhnutie


Relevantne k invázia