Invázny

agresívny, bojovný, vojnový, výbojný, útočný


Relevantne k invázny