Iný

diferencovaný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, rôzny


Relevantne k iný