Iskrička

náznak, zablesknutie, záblesk


Relevantne k iskrička