Jesť

konzumovať, tráviť, obedovať, požierať, stolovať, súkať, večerať, živiť sa, žrať


Relevantne k jesť