Kanál

koryto, priekopa, priepust, zákop, žľab


Relevantne k kanál