Klamať

balamutiť, baláchať, drístať (hovorovo), miasť, trepať (hovorovo), tárať, zavádzať, nahovoriť, napáliť, oklamať, ošudiť, podviesť, podvádzať, spreneveriť, uviesť do omylu, zradiť, šudiť, švindľovať


Relevantne k klamať