Klamný

chybný, defektný, falošný, mylný, nedokonalý, nekvalitný, nepravdivý, nesprávny, vadný (nesprávne), špatný, fiktívny, iluzórny, imaginárny, lživý, mylný, mätúci, nepresný, nereálny, neskutočný, neživotný, vymyslený, zdanlivý


Relevantne k klamný