Kliať

hromžiť, nadávať, reptať, sťažovať si, zlorečiť, šomrať


Relevantne k kliať