Kľúčový

fundamentálny, hlavný, kardinálny, podstatný, základný, hlavný, prevažný, prevažujúci, prvoradý, rozhodujúci, základný, zásadný, ústredný


Relevantne k kľúčový