Kľudný (nesprávne)


Relevantne k kľudný (nesprávne)