Kmitať

chvieť, oscilovať, rozkmitať, rozochvieť, rozochvieť sa, roztriasť, trepať, trepotať, triasť, vibrovať


Relevantne k kmitať