Kolísanie

fluktuácia, nestálosť, odchýlka, prelietavosť, premenlivosť, výkyv


Relevantne k kolísanie