Kompetentný

náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, riadny, správny, vhodný, zaslúžený, zákonitý


Relevantne k kompetentný