Komplex

celok, súbor, úhrn, súhrn pocitov


Relevantne k komplex