Konfiškácia

exekúcia, odňatie, zabavenie


Relevantne k konfiškácia