Kontaminovať

infikovať, nakaziť, ušpiniť, zamoriť, zašpiniť, znečistiť


Relevantne k kontaminovať