Kontingencia

eventualita, náhoda, náhodilosť


Relevantne k kontingencia