Konvenčný

konzervatívny, pravicový, štandardný


Relevantne k konvenčný