Konvertovať

obrátiť, obrátiť sa, otočiť, prekotiť, prekotiť sa, prevrhnúť, prevrhnúť sa, prevrátiť, prevrátiť sa


Relevantne k konvertovať