Krajný

marginálny, medzný, okrajový


Relevantne k krajný