Kraľovať

ovládať, panovať, vládnuť


Relevantne k kraľovať