Krčiť

húžvať, mädliť, stláčať, stískať, žmoliť, mraštiť, mrštiť, vraštiť (hovorovo)


Relevantne k krčiť