Krušiť (archaizmus)


Relevantne k krušiť (archaizmus)