Kryt

bunker, hradisko, pevnosť, pevnôstka, chrániť, hájiť, obhajovať, ochraňovať, zastupovať, zastúpiť, chrániť, pokryť, potiahnuť, povliecť, prekryť, prikryť, prikrývať, zakryť


Relevantne k kryt