Kúsok

plátok, prúžok, pásik, sústo, trocha, troška, útržok, čiastočka, štipka


Relevantne k kúsok