Kvalifikovaný

nadaný, schopný, spôsobilý, vhodný, zdatný


Relevantne k kvalifikovaný