Kým

behom (nesprávne), cez, počas, v priebehu, za, pokiaľ, zatiaľ čo


Relevantne k kým