ľahostajnosť

apatia, bezcitnosť, chlad, letargia, nezáujem, neúčasť, otupenosť, pasivita


Relevantne k ľahostajnosť