Lamentovanie

lamentácia, nariekanie, nárek, plač


Relevantne k lamentovanie