Laterálne

bočné, postranné, vedľajšie


Relevantne k laterálne